Redovisningstjänster

Vi tar fram finansiella rapporter, men kan även hantera hela den löpande redovisningen åt våra kunder.

Rådgivning

Vi är bollplank och rådgivare inom alla ekonomiska frågor som uppstår i ditt företagande.

Telefonsupport

Vi vill göra det enkelt för dig som kund hos oss och erbjuder telefonsupport till ett fast pris.

Revision

Revision skapar trygghet och trovärdighet, men även möjligheter för ditt företag att utvecklas.

Andra granskningsuppdrag

Baks erbjuder även andra granskningsuppdrag än fullständiga revisioner, allt utifrån kundens behov.

baks 24.7

Vår digitala lösning för redovisning där du väljer hur mycket du själv vill sköta av ditt företags ekonomi.

Du missar väl inte…

Koll på tullvärdet

På alla varor som importeras till Sverige skall det betalas en tullavgift. Denna avgift är beroende på varans tullvärde som […]

Enklare att vabba

Sedan årsskiftet behöver du inte anmäla till försäkringskassan när du stannar hemma med sjukt barn. Det räcker att du ansöker […]

Entreprenörsansvar och lönefordran

Nytt sedan årsskiftet är också regler som berör bygg- och anläggningsbranschen och säger att en arbetstagare som inte får lön […]

Vad vi kan göra för dig!


Små som stora företag – och allt däremellan. baks har alla typer av kunder, och vi erbjuder samma effektiva service till alla!

Läs mer om vad vi kan göra för dig

Från stort till smått – och tillbaka igen

Kenneth och Bo började båda sina karriärer i de stora byråernas värld. Men det var inte där de kände att de hörde hemma. Insikten växte om att storbyråernas tjänsteutbud helt enkelt inte gick ihop med den lokala marknaden. De ville mer – att kunna erbjuda flexibla tjänster och service som matchade det engagemang och den innova-

tionskraft de mötte hos det lokala näringslivet. Kenneth och Bo hade liknande tankar, och tog båda samma beslut vid ungefär samma tidpunkt, att starta varsin egen firma i Tranås. Så jobbade de i två år, tills ett allt närmare samarbete gav idén om ett gemensamt företag – baks & co.

bo_kenneth_01

Boka möte & offertförfråga

Boka konsultationsmöte - Vi identifierar dina behov!

Vi vill gärna träffa dig! Boka ett förutsättningslöst möte eller skicka en offertförfrågan.
Boka möte & offertförfråga

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera på baks & co:s nyhetsbrev – relevant information, erbjudanden och inbjudningar till våra evenemang som rör ekonomisk rådgivning, bokföring och revision.

Jag samtycker till att baks sparar mina kontaktuppgifter.