tjanster_man_samtal

Revision

Revision skapar trygghet, både internt i företaget och externt mot kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter. Revisionen ökar också företagets möjligheter till bra affärsvillkor och minskar risken för väsentliga fel. Genom att låta en oberoende revisor gå igenom företagets räkenskaper och förvaltning visar företaget att det strävar efter att följa marknadens spelregler.

Revisionen ska i första hand säkerställa att bolaget uppfyller de lagstadgade krav som finns runt dess redovisning. Samtidigt leder ofta en revision till förslag och åtgärder som kommer bolagets lönsamhet tillgodo.

Boka möte & offertförfråga

Boka konsultationsmöte - Vi identifierar dina behov!

Vi vill gärna träffa dig! Boka ett förutsättningslöst möte eller skicka en offertförfrågan.
Boka möte & offertförfråga