tjanster_kvinna_dator

Andra granskningsuppdrag

baks & co erbjuder andra granskningsuppdrag än fullständiga revisioner. Det kan vara till exempel revisioner med särskilt syfte, översiktliga granskningar eller granskningar enligt särskild överenskommelse.

Dessa tjänster kan vara aktuella i olika situationer när företaget inte har utfört en fullständig revision men ändå behöver säkerställa delar av redovisningen. Samtliga uppdrag avslutas med ett skriftligt uttalande från revisorn. Uttalandet görs dock med en lägre grad av säkerhet än vid en fullständig revision.

Uppdragen kan exempelvis vara granskning av en viss post i balans- eller resultaträkningen, översiktlig granskning av en årsredovisning mm.

Boka möte & offertförfråga

Boka konsultationsmöte - Vi identifierar dina behov!

Vi vill gärna träffa dig! Boka ett förutsättningslöst möte eller skicka en offertförfrågan.
Boka möte & offertförfråga