baksis

Om baks & co

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Än så långe har baks & co skapat 18 blogginlägg

Koll på tullvärdet

På alla varor som importeras till Sverige skall det betalas en tullavgift. Denna avgift är beroende på varans tullvärde som räknas ut genom att lägga samman alla de kostnader som uppstår vid importen.

Tullfriheten för försändelser av ringa värde höjs från 1500 till 1600 kronor medan summan för gåvotullfriheten mellan privatpersoner kvarstår med 500 kronor. Tullverket har också tillkännagivit att 10 euro ska motsvara 103 svenska kronor från 1 januari 2019.

På Tullverkets hemsida finns en tullvärdesguide som hjälper dig ta reda på vilka kostnader som ska ingå i tullvärdet och vilka du kan göra avdrag för och en tullvärdeskalkylator för att räkna ut rätt tullvärde på dina varor.

Du missar väl inte|

Enklare att vabba

Sedan årsskiftet behöver du inte anmäla till försäkringskassan när du stannar hemma med sjukt barn. Det räcker att du ansöker om ersättning inom 90 dagar från den första dagen. Detsamma gäller vid ansökan om ersättning för 10 dagars ledighet i samband med ett barns födelse eller adoption.

Du missar väl inte|

Entreprenörsansvar och lönefordran

Nytt sedan årsskiftet är också regler som berör bygg- och anläggningsbranschen och säger att en arbetstagare som inte får lön från sin arbetsgivare i en bygg- eller anläggningsentreprenad ska kunna få betalt av en entreprenör högre upp i kedjan. De nya reglerna slår fast att ansvaret för löneutbetalningar i första hand ligger hos uppdragsgivaren, det vill säga den entreprenör som anlitat arbetstagarens arbetsgivare som underentreprenör. Om uppdragsgivaren inte betalar eller inte kan nås ska även entreprenören högst upp i kedjan, huvudentreprenören, kunna ansvara för att lönen utbetalas. Mer information om entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen finns här.

Du missar väl inte|

Redovisa arbetsgivaravgifter månadsvis

Sedan 1 januari skall arbetsgivare redovisa utbetald ersättning, förmåner och avdragen skatt per anställd och månadsvis. Med de nya reglerna räknar Skatteverket med att effektivare kunna komma åt svartarbete samt hitta oredovisade inkomster. Det blir också lättare för anställda att kontrollera hur mycket arbetsgivaravgift som betalats in och att skatt dragits av.

Du missar väl inte|

Viktor Mattsson, ny revisor i Eksjö

Hållbarhet, lönsamhet och digitaliseringens möjligheter. Där ligger fokus för vår nya auktoriserade revisor på Eksjökontoret – Viktor Mattsson.

– Hållbarhet kommer få större vikt i valet av leverantör både för företag och slutkonsument framöver. Stora bolag arbetar redan mycket med detta och jag tror att det kommer att spridas även till mindre bolag. Det kommer bli viktigare att hitta lösningar som skapar både lönsamhet och hållbarhet. Här finns stora möjligheter för bolag som vill vara lite nytänkande att använda sitt hållbarhetsarbete som ett säljargument och konkurrensfördel för sina produkter och tjänster.

Han ser även att digitalisering och artificiell intelligens (AI) kommer påverka kunderna framöver.

– Det finns lika många utmaningar som det finns bolag. Generellt ska det bli intressant att se vad digitaliseringen och utvecklingen av AI leder till. Här finns vi som ett bollplank för kunderna med vår erfarenhet från många olika bolag och branscher.

Utöver kunskaper och erfarenheter bidrar Viktor med ett stort engagemang för kunderna.

– Det är fantastiskt roligt att få hjälpa så många olika bolag, branscher och människor i min roll som revisor. Tillsammans hittar vi lösningar på många typer av utmaningar och situationer. För mig är det viktigt att kunden känner förtroende och trygghet i det arbete jag utför, att de känner sig trygga med att min kunskap utifrån de krav som finns. Jag ser mig själv som ett naturligt bollplank för kunden, både för att diskutera bolagets aktuella ställning och framtida förändringar investeringar och möjligheter.

Du missar väl inte|

I julens anda skänker vi en gåva till läkare utan gränsers verksamhet!

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där de behövs mest. De bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Du missar väl inte|

Tack för ett fantastiskt år!

Med bara dagar kvar på året kan vi se tillbaka på många spännande uppdrag, kunder som vuxit och utvecklats och en bransch som digitaliseras snabbt.

Vi blev utsedda till Årets Framtidsbyrå 2018 av vår branschorganisation FAR. Något vi är mycket stolta över. I början av året gick K.A.N. Ekonomi in i baks & co i Vimmerby och blev i samma vända Årets tillväxtbyrå 2018 i Kalmar län – vilket team vi blev Vimmerby! Även nomineringarna duggade tätt över byrån, som Företagarnas pris i Visma Accounting Awards och Årets tillväxtbyrå i länet. All denna uppmärksamhet är väldigt smickrande och ett litet kvitto på att vi gör något rätt!

Under året har byrån vuxit och passerat 50 medarbetare. Det är härligt att få nya arbetskamrater – det ger oss inte bara mer resurser utan nya insikter och kompetenser. Samtidigt som vi växer i numerär växer vi med kompetensutveckling inom företaget, som Fridolf Gustavsson på Linköpingskontoret som utbildat sig inom baks och klarat provet till auktoriserad revisor! Eller de fyra medarbetarna som nyligen gjort testet för att bli auktoriserade redovisningskonsulter – mer om det längre fram.

Nu önskar vi er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Du missar väl inte|

Mellandagar

Du missar väl inte|

En sista koll för året!

Det är mycket att tänka på såhär sista veckorna på året. Jobbet ska bli klart, julklapparna handlas och helgerna planeras – dagarna bara rusar iväg. Här är en sista koll inför 2019 så du kan checka av den biten 🙂

Rätt lön till jul!
Sista lönen på året är också den viktigaste – det är nu du har möjlighet att styra om du ska betala statlig skatt eller inte, hur du ligger till för sjukpenninggrundande inkomst, pension, föräldrapenning och så vidare. Du kanske till och med är delägare i ett aktiebolag? Då är det viktigt att du eller närstående tar ut rätt lön för att senare kunna ta ut aktieutdelning med låg skatt. Planera sista lönen för året för att hitta en bra balans mellan skatt och förmåner helt enkelt!

Kontrolluppgifter varje månad 2019
Visste du att du som arbetsgivare ska redovisa kontrolluppgifter för varje anställd varje månad från och med januari? Om inte så är du inte ensam! Du kan läsa mer på Skatteverkets hemsida, eller så hör du av dig till oss så guidar vi dig rätt.

Plantera ett träd till jul!
Visste du att gåvor som klimatkompenserar kan bli avdragsgilla? En julgåva till dina kunder som kompenserar för företages koldioxidutsläpp och samtidigt hjälper marknadsföringen är ingen dum idé.

Funderar du på att starta aktiebolag? Skynda dig!
Starta ditt företag innan årsskiftet så kan du utnyttja gränsbeloppet för aktieutdelning 2019. Gränsbeloppet, tilldelas samtliga delägare som äger aktier i bolaget per 1 januari varje år och är enligt förenklingsregeln 171.875:- som beskattas med endast 20%.

Kvitta förluster mot vinster
Kvitta förluster mot vinster innan årsskiftet och slipp onödig skatt. Realisera vinster på kapital du gjort mot förluster (till exempel på aktieaffärer).

Du missar väl inte|

baks & co är Årets framtidsbyrå 2018

baks & co leder den digitala omställningen i redovisningsbranschen och har utnämnts till Årets framtidsbyrå 2018 av branschorganisationen FAR.

– Vi har länge fokuserat på att digitalisera vår verksamhet med fokus på att kunderna ska få snabbare och enklare information. Vi kallar det baks 24.7– en lösning där kunderna har tillgång till aktuella siffror i realtid tack vare ett helt digitalt informationsflöde, säger Bo Axelsson som grundade företaget tillsammans med Kenneth Svensson 2004.

Juryn för Årets framtidsbyrå har tittat särskilt på ledarskapet, översyn av affärsmodellerna, mål för verksamheten och utveckling av tjänsteerbjudandet hos de 88 byråer som deltog i tävlingen, av dessa kvalificerade sig elva.

– Det är många och det visar på att branschen har vaknat – digitaliseringen har slagit igenom – nu händer det! säger Bengt Skough på FAR som även satt i juryn.

I sin motivering skriver juryn om baks & co: Med en tydlig affärsplan baserad på mod och nytänkande samt en genomtänkt kundstrategi har vinnaren utvecklat affärsmodeller som attraherar såväl medarbetare som kunder. Byrån visar på ett föredömligt sätt, med ett involverande och hållbart ledarskap, att en traditionellt bedriven verksamhet kan genomföra en förändringsresa och samtidigt öka både tillväxt som lönsamhet.

Kontakta oss gärna för mer information!

 

FAKTA

baks & coär en revisions- och redovisningsbyrå med totalt 50 anställda och kontor i Tranås, Linköping, Eksjö och Vimmerby. Företaget grundades 2004 och har växt stadigt sedan dess. 2016 belönades företaget med Årets Gasellföretag efter att ha fördubblat sin omsättning de senaste fyra åren.

Årets framtidsbyrådelas ut av branschorganisationen FAR och 88 byråer över hela Sverige deltog i tävlingen.

FAR är branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister. Organisationen har cirka 5 500 medlemmar som är auktoriserade och godkända revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter, skatterådgivare, auktoriserade lönekonsulter och andra specialister, exempelvis inom hållbarhetsredovisning.

Du missar väl inte|